2015. december 9., szerda

VIGASZTALÁSUNK

Vigasztaljátok népemet! -
Istenünknek beszéde kér,
Napjainkban annyi lélek
Oly kínos szorultságban él.

Látunk annyi kedves arcot,
Velük küzdeni kellene,
Megvívni a nemes harcot,
Bátran, reménységgel tele.

Mert sok a bizonytalanság,
Szállnak vészjósló fellegek,
Borúsnak látszik sok minden,
Betegen nyögnek öregek.

Ó, megterhelt szívű lelkek,
Kik békességet kerestek,
Nézzetek a Golgotára,
Szűnni kezd a kétségetek!

Mentsen Isten minket attól,
Hogy pótmegoldást keressünk,
És ördögi hatásoknak
Az áldozatává essünk.

Az Úr Jézus igaz Bíró,
Hát Tőle függjön életünk,
Betölthet Ő Szent Lelkével,
Ha Igéjére figyelünk.

Jött el, édes Vigasztaló,
Hisz millió szív Reád vár!
Ha Te nem jössz pártfogolni,
A szív üres lesz és sivár.

Bátorodjék csüggedt lelkünk,
Hisz van okunk bizalomra,
Megvigasztalt hittel nézzünk
A mennyei jutalomra!

Kínos keresztfán az történt,
Hogy minden "ELVÉGEZTETETT"
És e nagy árért cserébe
Nyertük az örök életet.

2015. szept. 27.

2015. május 14., csütörtök

SOLI DEO GLÓRIA

Dicsőség és hála mennyben az Istennek,
Ki értelmet adott a mi szíveinknek,
Hogy legyen derűs fény életünk egén,
Ő napjainkban is hordoz a tenyerén.

Ha visszatekintünk a múlt esztendőkre,
Utunkat minden nap áldás kísérte.
De ha megbotlanánk, s ránk tőrne a kétség,
Akkor is Istené legyen a dicsőség.

Nem tudjuk, meddig tart itt a vándorutunk,
Amíg az Úr éltet, háladalt zeng ajkunk.
Hírdetjük boldogan a szívünk ezt dalolja,
Múló éleltünket a Krisztus hordozza.

Addig, míg a földön porsátrunkban élünk,
Legyen szeretetben élő reménységünk.
Megragadjuk hittel Megváltó Urunkat,
Aki kegyelméből üdvösséget adhat.